ИЗДАТЕЛ.

Данни за издател М Кар София

На тази страница ще намерите данни за М Кар София, пощенски адрес, управителен съвет, контакти и идентификационне номер по търговски регистър.

Този уебсайт се поддържа от BMW дилър М Кар София ЕООД.

 

ПОЩЕНСКИ АДРЕС:
бул. Черни връх 53
гр. София 1407

 

УПРАВИТЕЛИ:
Светослав Стоилов
Асен Атанасов

 

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР:
ДДС № 203645296, Идент. № 203645296

 

ЗА КОНТАКТ:
Телефон: +359 2 45 17 800
Телефон: +359 2 45 17 846
Имейл: contact@bmw-mcarsofia.bg